انتشارات کتاب صارم- کتب
کتب چاپ شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام کتاب

نام نویسنده/ نویسندگان

نوبت چاپ

واژه نامه تخصصی زنان، زایمان و نازایی

دکتر ابوطالب صارمی

اول

بنیان IVF در ایران

دکتر ابوطالب صارمی

دوم

خاطرات میرزا محمود صارم الممالک درگزی

دکتر ابوطالب صارمی

اول

بارداری و مشاوره هومیوپاتی (ویژه والدین)

ماهانا میر غدیری

اول

بیماریهای متابولیک

دکتر یوسف شفقتی/ دکتر پیمانه سرخیل

اول

جنین آزمایشگاهی

دکتر ابوطالب صارمی

دکتر سید وهاب معصومی

دکتر حسن مهاجری

اول

نازائی و شما

دکتر ابوطالب صارمی

اول

آنتی بیوتیکهای طبیعی یا پپتیدهای ضد میکروبی و کاربرد بالینی آنها

دکتر قاسم آهنگری با همکاری دکتر ابوطالب صارمی و خانم زهره لاری یزدی

دوم

فناوری مهندسی بافت

دکتر قاسم آهنگری با همکاری دکتر ابوطالب صارمی و خانم نرگس شمس الدین

اول

فیزیولوژی قاعدگی و اختلالات آن

دکتر ابوطالب صارمی

اول

شبیه سازی (کلونینگ)

دکتر ابوطالب صارمی

دوم

تعلیم القوابل (آموزش مامایی در دوره قاجاریه)

دکتر هاروتیون تریاکیان، ترجمه: دکتر زبر دست خان (معتمد السلطان)، با مقدمه دکتر ابوطالب صارمی و تصحیح دکتر علی کریمیان و الهام حاتمی باجگیران

  اول

نشانی مطلب در وبگاه انتشارات کتاب صارم:
http://sarempub.com/find.php?item=1.100.14.fa
برگشت به اصل مطلب